Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
HomeSearch Browse
Details

.

Obraz katastrální mapy


Metadata
File Identifier: A82F5960-D921-47A1-916A-8EED99ACDAC7
Metadata Language: Czech
: utf8
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Zlínský kraj
Position Name: správce ÚKM
Role: Point Of Contact
Contact Info:
Delivery Point: třída Tomáše Bati 21
City: Zlín
Postal Code: 76190
Country: CZ
E-Mail Address: ukm@kr-zlinsky.cz
Metadata Date: 2017-10-23
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Metadata Standard Version: V. 1.2
Data Identification
Abstract: Obraz katastrální mapy Zlínského kraje.Stav dat k 1. 4. 2020. Vznik spojením DKM, KMD, KM-D a ÚKM(orientační mapy parcel - vektorové).
Purpose: Účelová katastrální mapa Zlínského kraje, obraz katastrální mapy
Language: Czech
Citation:
Title: Obraz katastrální mapy
Date:
Date: 2020-04-01
Date Type: Revision Date
Identifier: CZ-70891320-D001
Point Of Contact:
Organisation Name: Zlínský kraj
Position Name: správce ÚKM
Role: Custodian
Contact Info:
Delivery Point: třída Tomáše Bati 21
City: Zlín
Postal Code: 76190
Country: ČESKÁ REPUBLIKA
E-Mail Address: ukm@kr-zlinsky.cz
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 1000
Topic Category: Cadastral
Keyword Collection:
Keyword: Katastrální parcely
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: katastr nemovitostí
Keyword: Downloadable Data
Keyword: Downloadable Data
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 17.04782
East Bounding Longitude: 18.476561
North Bounding Latitude: 49.566119
South Bounding Latitude: 48.821335
West Bounding Longitude: 17.04782
East Bounding Longitude: 18.476561
North Bounding Latitude: 49.566119
South Bounding Latitude: 48.821335
Constraints: Data je možné využít pro nekomerční účely s uvedením zdroje- ČÚZK
Legal Constraints:
Access Constraints: License
Use Constraints: License
Distribution
Distribution Format:
Format Name: DGN
Format Version: 8, 7
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: 1
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: Soulad nebyl zkoumán.
Specification:
Title: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Datová sada vznikla spojením dat z katastru nemovitostí DKM, KMD a KM-D a účelové katastrální mapy.
/rest/document?f=html&id=%7BFCF1678B-7A28-4366-BCDE-23D0D6778377%7D

???catalog.main.home.mis???

This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.