Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
HomeSearch Browse
Details

.

Obraz katastrální mapy


Metadata
File Identifier: A82F5960-D921-47A1-916A-8EED99ACDAC7
Metadata Language: Czech
: utf16
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Zlínský kraj
Position Name: správce ÚKM
Role: Point Of Contact
Contact Info:
Delivery Point: třída Tomáše Bati 21
City: Zlín
Postal Code: 76190
Country: CZ
E-Mail Address: ukm@kr-zlinsky.cz
Metadata Date: 2016-11-10
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Metadata Standard Version: V. 1.2
Data Identification
Abstract: Obraz katastrální mapy Zlínského kraje.Stav dat k 1. 10. 2016. Vznik spojením DKM, KMD, KM-D a ÚKM(orientační mapy parcel - vektorové).
Purpose: Účelová katastrální mapa Zlínského kraje, obraz katastrální mapy
Language: Czech
Citation:
Title: Obraz katastrální mapy
Date:
Date: 2016-10-01
Date Type: Revision Date
Identifier: CZ-70891320-D001
Point Of Contact:
Organisation Name: Zlínský kraj
Position Name: správce ÚKM
Role: Custodian
Contact Info:
Delivery Point: třída Tomáše Bati 21
City: Zlín
Postal Code: 76190
Country: ČESKÁ REPUBLIKA
E-Mail Address: ukm@kr-zlinsky.cz
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 1000
Topic Category: Cadastral
Keyword Collection:
Keyword: Katastrální parcely
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: katastr nemovitostí
Keyword: Downloadable Data
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 17.047816
East Bounding Longitude: 18.476559
North Bounding Latitude: 49.566148
South Bounding Latitude: 48.821353
Constraints: Data je možné použít pouze pro potřeby ZK, zřizovaných a zakládaných organizací a obcí ZK.
Legal Constraints:
Access Constraints: License
Use Constraints: License
Distribution
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: aktual
Distribution Format:
Format Name: DGN
Format Version: V7, V8
Transfer Options:
URL: http://vms4.kr-zlinsky.cz/kmp
Name:
Description:
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: Soulad nebyl zkoumán.
Specification:
Title: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Datová sada vznikla spojením dat z katastru nemovitostí DKM, KMD a KM-D a účelové katastrální mapy.
/rest/document?f=html&id=%7B0867FECA-F354-4BCB-9795-02368DD848B0%7D

???catalog.main.home.mis???

This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.